Yrittäjän työhistoria !

 Sähköpalvelu Olavi Mörsky Ky - omaa vankkaa sähkö -ja voimalaiteosaamista.

-Sähköryhmien työaikaisen sähköturvallisuuden valvojana

 (= sähköryhmien kärkimiehenä)  yllä olevissa  yhtiöissä vuodesta 

1993 entisen Vaasanläänin alueella.

-Sähköalan ammattitutkinto

-Sähköalan ylempi ammattitutkinto

-S2 pätevyystodistus

-Suomen Yrittäjät jäsenyritys

-Tulityökortti

-Sähkötyöturvallisuuskortti 

-Turvasuojaaja kortti